Υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών Ευ.Βενιζέλου συνεδριάζει την Τετάρτη η εκτελεστική διυπουργική επιτροπή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με θέμα την έγκριση πρόσθετων δράσεων αναφορικά με την εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής 2011-2013.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, η επιτροπή θα εξετάσει το περαιτέρω άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τη δημοσιοποίηση λίστας με ονόματα μεγαλοοφειλετών αλλά και τρόπους είσπραξης φόρων από καταθέσεις που βρίσκονται στην Ελβετία και ουδέποτε έχουν έρθει σε γνώση των ελληνικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική διυπουργική επιτροπή, που συστάθηκε στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αποτελείται από:

α) τον υπουργό Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Υφυπουργό Οικονομικών με αρμοδιότητα στα έσοδα, ως Πρόεδρο,

 β) τον επικεφαλής Εισαγγελέα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

 γ) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,

 δ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών,

 ε) τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων,

 στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων,

 ζ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

 η) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 θ) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

 ι) τον Διοικητή, με αναπληρωτή τον έναν εκ των Υποδιοικητών της Ε.Υ.Π.,

 ια) τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε.,

 ιβ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών,

 ιγ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών,

 ιδ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών,

 ιε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.