Την εξοικονόμηση 140.000 ευρώ φιλοδοξεί να επιτύχει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, από την μείωση των δαπανών για ενοίκια καθώς σχεδιάζεται η μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών της σε ένα κτήριο.

Το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας θα στεγαστούν σε κτήριο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.

Τη Δευτέρα μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να γίνουν όλες οι νομότυπες διαδικασίες που θα ελευθερώσουν την Ενότητα από την υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα του πώς η αποτελεσματική κατανομής πόρων μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά για την μετέπειτα χρησιμοποίησή τους για μια σειρά άλλες ανάγκες.