Το ηλεκτρονικό αρχείο όπου καταγράφονται οι διαδικτυακές ερωτικές αναζητήσεις ή οι σεξουαλικές ιδιαιτερότητες των εν διαστάσει συζύγων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση διαζυγίου.

Αυτό προκύπτει, όπως δημοσιεύει η zougla.gr, από δύο αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις οποίες επιτρέπεται σε δύο γυναίκες να χρησιμοποιήσουν στο δικαστήριο τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν διαστάσει συζύγων τους, στα οποία ο μεν πρώτος είχε παιδικό πορνογραφικό υλικό και ο δεύτερος εμφανίζεται σε ιστοσελίδα για γνωριμίες μεταξύ ανδρών.

Η Αρχή δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του υλικού που έχει συγκεντρωθεί από τους υπολογιστές, παρότι καταγράφονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα « κατ' εξαίρεση, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου».