Η S&P υποβάθμισε την Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα 34 ιταλικών τραπεζών.

Ανάμεσα στις τράπεζες που υποβαθμίστηκαν περιλαμβάνεται και η Unicredit SpA, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, η οποία υποβαθμίστηκε σε «ΒΒΒ+» από «Α» με αρνητικό outlook, που σημαίνει ότι μπορεί να ακολουθήσει και νέα υποβάθμισή της.