Με 19 ψήφους κατά και 7 υπέρ, ακυρώθηκε η προ τριμήνου ομόφωνη απόφαση για την κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στο Δήμο Μαρκοπούλου.

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης, και τα πέντε μέλη της συμπολίτευσης, επαναδιατύπωσαν το σκεπτικό τους, ότι σε θέματα που άπτονται ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών, δεν γίνονται εκπτώσεις, κρίνοντας ταυτόχρονα τις αιτιάσεις για σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του αποτεφρωτηρίου ως αστήρικτες, εφόσον βεβαίως ληφθούν τα αναγκαία μέτρα περιβαλλοντικής προφύλαξης.

Τέλος, επισημαίνεται η θεσμική δέσμευση του δημάρχου για την εφαρμογή της ετυμηγορίας του Δημοτικού Συμβουλίου και την υλοποίηση της απόφασης, που ουσιαστικά σημαίνει και την απομάκρυνση κάθε πιθανότητας κατασκευής Αποτεφρωτηρίου, από οποιονδήποτε τρίτο, στο Δήμο Μαρκοπούλου.