Απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τα αιτήματα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Ηρακλείου, για την προκήρυξη συμπληρωματικών κενών οργανικών θέσεων κατά τις τακτικές μεταθέσεις, αλλά και για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων Αερολιμένα και Χερσονήσου ενόψει και της τουριστικής περιόδου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξης:

Η παροχή των υπηρεσιών ελέγχου ασφάλειας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των κρατικών αερολιμένων, μεταξύ των οποίων και αυτού του Ηρακλείου, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο διατίθεται εκεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ). Επίσης, κάθε χρόνο, από την αρμόδια Δ/νση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ εκπονούνται πίνακες, στους οποίους αναγράφεται ο αριθμός του αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται προς κάλυψη εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών Αστυνόμευσης των αεροδρομίων της χώρας και των υφιστάμενων τουριστικών περιοχών, όπως θα πραγματοποιηθεί και το τρέχον έτος.

Πέραν αυτών, το ζήτημα της στελέχωσης των αστυνομικών Υπηρεσιών, αντιμετωπίζεται, σήμερα μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η συνολική δύναμη του Σώματος, η οποία είναι ελλειμματική, με ορθολογική της κατανομής αυτής, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού. Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ καταβάλλονται προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση των περιφερειακών Υπηρεσιών, με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν στελεχωθεί και οι Υπηρεσίες της Α.Δ. Ηρακλείου. Το έτος 2011, κατά τις έκτακτες και συμπληρωματικές μεταθέσεις, καθώς και τις λοιπές τοποθετήσεις και μετακινήσεις προσωπικού, ενισχύθηκαν η εν λόγω Αστυνομική Δ/νση με 18 αστυνομικούς διαφόρων βαθμών, καθώς και με 1 ειδικό φρουρό. Επιπρόσθετα, προς κάλυψη εποχιακών αναγκών Υπηρεσιών Αστυνόμευσης Αεροδρομίων χώρας, κατά τη θερινή περίοδο του παρελθόντα έτους, το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου ενισχύθηκε συνολικά με 55 αστυνομικούς και 3ετείς δόκιμους αστυφύλακες και προς κάλυψη εποχιακών αναγκών τουριστικών περιοχών, η Α.Δ. Ηρακλείου ενισχύθηκε με 30 συνολικά 3ετείς δόκιμους αστυφύλακες.

Επίσης, το Αρχηγείο εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες και έχοντας ως στόχο την επίτευξη, όσο το δυνατόν καλύτερης αστυνόμευσης σε όλους τους νομούς της χώρας, προκήρυξε ετήσιες τακτικές μεταθέσεις έτους 2012, προς πλήρωση 6 κενών οργανικών θέσεων αστυνομικών κατώτερων βαθμών και 1 θέσης ειδικού φρουρού για την Α.Δ. Ηρακλείου, καθώς και 2 θέσεις ειδικών φρουρών για το ΤΑΕ Μεσσαράς, οι οποίες θα πληρωθούν μέχρι την 31/8/2012. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών, που πρόκειται να καλυφθούν με τις τακτικές μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) έτους 2012, θα αποφασιστεί από το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων, μετά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις.

Επισημαίνεται δε ότι, οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β' και Ειδικών Φρουρών, από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, γίνονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (αρ.3 π.δ.100/2003 και π.δ.211/2005) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το αρ.19 του π.δ.100/2003 και αρ.15 του π.δ.211/2005, δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης και στον Αστυνομικό Δ/ντη Ηρακλείου, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Α', ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στην εκάστοτε Υπηρεσία.