«Φρένο» στην καταχρηστική υπαγωγή των επιχειρήσεων στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα βάζουν οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με τις νέες ρυθμίσεις η διαδικασία γίνεται ταχύτερη, ενώ προστατεύονται συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτών αλλά και οι αξιώσεις των εργαζομένων.

Δυσκολότερα θα μπορούν πλέον να υπαχθούν στο άρθρο 99 επιχειρήσεις που δεν έχουν διάθεση και συγκεκριμένο πρόγραμμα για εξυγίανση, ευνοϊκότερα θα είναι όμως τα πράγματα για τους εργαζομένους. Από τη μια η οικονομική κρίση από την άλλη οι πολλές φορές διαπιστωμένη κατάχρηση του μέτρου εκ μέρους των επιχειρηματιών αύξησαν κατακόρυφα τις αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Μόνο στο πρωτοδικείο της Αθήνας από το 2007 που τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 99 έως σήμερα κατατέθηκαν συνολικά 493 αιτήσεις. Εντυπωσιακή είναι όμως η αύξουσα πορεία αυτών των αιτήσεων. Μόλις μία αίτηση κατατέθηκε το 2007, 58 το 2008 , 107 το 2009, 136 το 2010, 151 το 2011 και μόλις στους δύο πρώτους μήνες του 2012 έχουν κατατεθεί ήδη 40 αιτήσεις εξυγίανσης. Σε όλη τη χώρα οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.000 με μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού τις επιχειρήσεις που τελικά εξυγιάνθηκαν.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

- η διαδικασία γίνεται ταχύτερη. Συντομεύεται ο διαθέσιμος χρόνος για τη σύναψη συμφωνίας του οφειλέτη με τους πιστωτές του, από 4-7 μήνες που ισχύει σήμερα σε μόλις 2-3 μήνες.

-η ποινική δίωξη του οφειλέτη διατηρείται μέχρι να αρχίσει το πρόγραμμα εξυγίανσης της επιχείρησης και δεν εξαλείφεται με την κατάθεση της αίτησης

-καταργείται η αναστολή της ποινικής δίωξης για καθυστέρηση οφειλών προς το Δημόσιο

- στη συζήτηση για τη συμφωνία θα εκπροσωπούνται και οι εργαζόμενοι για τους οποίους θεσπίζονται ευνοϊκότερες διατάξεις.

Στην πράξη θα φανούν τα αποτελέσματα λένε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν τους αυστηρότερους όρους υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο θα αφορούν και στις διαδικασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.