Συνεχίζεται η κατάληψη στις Επαγγελματικές Σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ που έχει ξεκινήσει εδώ και είκοσι ήμερες.

Οι σπουδαστές ζητούν την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων ,αναγνώριση των πτυχίων τους και δεσμεύσεις από το Υπουργείο Παιδείας για επίλυση των ζητημάτων που έχουν θέσει.

Όπως οι ίδιοι τονίζουν ,οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ βρίσκονται στο περιθώριο, ενώ κανένας  από τους αρμόδιους δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους παρά την 20ήμερη κατάληψη της σχολής.