Έχοντας ανθρωπόμορφα είδωλα (avatars) ως ασθενείς θα εκπαιδεύονται πλέον οι φοιτητές της Ιατρικής στο ΑΠΘ «παίζοντας» στον υπολογιστή βάσει σεναρίου.

Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών εισέρχονται πλέον στην εκπαίδευση των υποψηφίων γιατρών και στη χώρα μας τους προσεχείς μήνες, με τη χρήση ενός λογισμικού που περιλαμβάνει ένα σενάριο το οποίο δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να επιλέξει τις εξετάσεις που θα πρέπει να γίνουν, για να αντιμετωπιστεί ένας εικονικός ασθενής.

Η χρήση τέτοιων λογισμικών ξεκίνησε από την Αγγλία και τον Καναδά και από το 2008 επεκτάθηκε και στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, όπου εφαρμόστηκαν πιλοτικά.

Τους προσεχείς μήνες, όμως, θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στο ΑΠΘ για την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής στα δύο τελευταία εξάμηνα, μαζί με την κανονική εκπαίδευση που βασίζεται στην αντιμετώπιση πραγματικών ασθενών.

«Οι εικονικοί ασθενείς αναπτύσσονται ως προσομοιώσεις ή αναπαραστάσεις ατόμων που εμπλέκονται σε υγειονομικές διαδικασίες δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές Ιατρικής και νέους γιατρούς για την απόκτηση συνδυασμού γνώσης και εμπειρίας.

Με τις προσομοιώσεις αφενός οι ασθενείς δε διατρέχουν κινδύνους από πιθανά λάθη των εκπαιδευομένων, αφετέρου οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα εξερεύνησης πολλαπλών επιλογών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, σωστών ή και εσφαλμένων, χωρίς επιπτώσεις στους πραγματικούς ασθενείς.

Επιπλέον, προβλήματα όπως αυτό της λήψης του ιατρικού ιστορικού έχουν σχεδιαστεί με βάση σύγχρονες πλατφόρμες που επιτρέπουν τη διενέργεια σεναρίων μέσα από «παιχνίδια». Οι πρώτες πιλοτικές μετρήσεις των αποτελεσμάτων δείχνουν πως αυτή η προσπάθεια έχει θετικό αντίκτυπο και ενισχύει τη μάθηση και τη θετική εκπαιδευτική/παιδαγωγική εμπειρία» εξηγεί ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής στο ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα από τη χρήση νέων τεχνολογικών στην ιατρική θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση» που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Απριλίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ.


techit.gr