Η Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων της Π.Ε. Χανίων ενημερώνει το κοινό ότι κατόπιν της αρ. Γ3Β 296/30687/14-03-2012 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επιτρέπεται η εισαγωγή καθώς & η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, ήδη εγκεκριμένου τύπου από τη Διεύθυνση Α. Α. Ε. & Μ. Ε. χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέχρι τις 31-12-2012.

Για πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Νεροκούρου 30, τηλ. 2821344523. Αρμόδια υπάλληλος Αναστασάκη Ελευθερία.