Οδηγίες επιστροφής χρημάτων για φάρμακα σε ασφαλισμένους εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Αφορούν τις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν στο φαρμακείο ολόκληρη την αξία του φαρμάκου λόγω της αναστολής εκτέλεσης συνταγών με πίστωση από τους φαρμακοποιούς. Διευκρινίζεται δε ότι οι συνταγές που δεν εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια της απεργίας και έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης τους, θα εκτελούνται κανονικά.

Σε σχετική εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμου Βουδούρη επισημαίνεται ότι μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία, οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους όπως υπέβαλαν στο παρελθόν.

Για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου οι καταθέσεις δαπανών θα πραγματοποιούνται στην Διεύθυνση Παροχών, και Μητρώου Ασφαλισμένων - Τμήμα Παροχών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

- Πρωτότυπη συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, οι ηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου, και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

- Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων (κουπόνια)

- Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο

- Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται)

Θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή του φαρμάκου μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.