Σε διασταύρωση των στοιχείων των φορολογούμενων που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, των 1.500 μεγαλύτερων οφειλετών και των υπόλοιπων οφειλετών μεσαίας κατηγορίας, προκειμένου να εντοπιστούν εμβάσματα που έχουν αποστείλει στο εξωτερικό τα τελευταία δύο έτη, ακίνητα που αγόρασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και αν έχουν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό, προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων με εντολή του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζανιά, την οποία έδωσε «ενόψει της αναγκαιότητας της εντατικοποίησης των δράσεων για την είσπραξη των οφειλών».

«Σε περίπτωση ευρημάτων από τη διασταύρωση θα γίνει άμεση ενεργοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών- μελών της ΕΕ [...] και θα ζητηθεί η είσπραξη ή η λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για τους υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε αυτό, για οφειλές τους υπέρ του ελληνικού Δημοσίου» προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Την ίδια ώρα, σε αυστηρότερους ελέγχους όσων προχωρούν σε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στην εφορία, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εντοπίσει όσους αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και αποφεύγουν τη φορολόγηση στη χώρα μας, όπως off shore εταιρείες κ.ά.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών «η γνωστοποίηση, στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να διερευνούν, εκτός από την ύπαρξη κατοικίας ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, και εάν ο φορολογούμενος εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που τον υποχρεώνουν να δηλώνει στην Ελλάδα εισοδήματα που αποκτά στο εξωτερικό.

Πάνω από 500 συλλήψεις για χρέη κοντά στο 1 δισ. ευρώ

Περισσότεροι από 500 οφειλέτες του Δημοσίου με συνολικά χρέη, που αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, συνελήφθησαν από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2011 έως τον Μάιο του 2012, σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων από τα μέλη των ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φαινομένων της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 502 χρεοφειλέτες του Δημοσίου σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 922.452.979,95 ευρώ.

Από αυτούς 446 ήταν άνδρες, 495 ήταν Έλληνες και οι 7 αλλοδαποί.

Οι περισσότερες συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες Ασφάλειας στον νομό Αττικής (231) και στο νομό Θεσσαλονίκης (65).

Οι κατηγορίες που βαρύνουν, στις περιπτώσεις αυτές, τους οφειλέτες του Δημοσίου, αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/90, όπως πλέον ισχύει και μετά τη τροποποίηση με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3943/11 «Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο», καθώς επίσης στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του Ν. 2523/97 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Συχνή η επαφή Ζανιά με τους εφοριακούς

Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012 και ώρα 14.00, στο Υπουργείο Οικονομικών υπό τον Υπουργό, κ. Γ. Ζανιά με τους Προϊσταμένους των μεγαλύτερων ΔΟΥ και με αντικείμενο την εξέταση της προόδου των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τις επισκέψεις σε ΔΟΥ την 28/05/2012 και κατά τη συνάντηση στις 30/05/2012, όπως:

Αποτελέσματα υλοποίησης διασταυρώσεων οφειλετών

Προσωρινοί έλεγχοι Φ.Π.Α.

Ενέργειες ΔΟΥ σε σχέση με ελεγχείσες υποθέσεις:

1. φορολογουμένων μεγάλου πλούτου

2. μεγάλης ακίνητης περιουσίας

 

in.gr