Στη Ρίγα και στο Cesis της Λετονίας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 2ης Συνάντησης των Εταίρων του έργου GRISI PLUS στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης .

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IVC και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

14 εταίροι από 11 κράτη μέλη της ΕΕ, με Επικεφαλής Εταίρο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της περιοχής Gers της Γαλλίας, συμμετείχαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα από 9-7-2012 έως 12-7-2012.

Το έργο επικεντρώνεται στη χρήση Γεωπληροφορικής (χωρικά και γεωγραφικά δεδομένα όπως για παράδειγμα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS) για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές προσέλκυσης νέων κατοίκων σε αγροτικές περιοχές, καθώς και προώθησης αγροτικών προϊόντων με τη βοήθεια της νέων τεχνολογιών.

Οι εταίροι αντάλλαξαν εμπειρίες και ορθές πρακτικές σε δυο τομείς που σχετίζονται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών:
• Ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών για την προσέλκυση νέων κατοίκων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν την τηλεργασία (εργασία από απόσταση) χάρη στις νέες τεχνολογίες .

• Προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων, με τη βοήθεια εργαλείων νέας τεχνολογίας

Στην ενότητα των καλών πρακτικών η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης παρουσίασε τις δράσεις του έργου “Emarket- Path E4- Διαδικτυακές διαδρομές στο μονοπάτι Ε4”, που υλοποιήθηκε επιτυχώς στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και αφορά την ανάδειξη και προβολή του μονοπατιού Ε4 στο νομό Ρεθύμνου από κοινού με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, με αξιοποίηση δεδομένων GIS και GPS. Επίσης έγινε παρουσίαση της Γιορτής Κρητικής Διατροφής που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία για 1η φορά φέτος στο Ρέθυμνο και μέσω της οποίας αναμένεται να γίνει από τον επόμενο χρόνο διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου GRISI PLUS.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ολοήμερο σεμινάριο Γεωπληροφορικής όπου έγινε παρουσίαση του «πορτραίτου» κάθε περιοχής, με σκοπό να προσδιοριστούν τα υφιστάμενα δεδομένα αλλά και να ανιχνευτούν οι περαιτέρω ανάγκες κάθε εταίρου στον τομέα της Γεωματικής- Γεωπληροφορικής, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου GRISI PLUS για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.