Την τελευταία δεκαετία η χειρουργική τεχνική που αφορά επεμβάσεις του ώμου έχει αλλάξει ριζικά. Με την εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής κατέστη δυνατή και η αποκατάσταση παθήσεων του ώμου.

Η αρθροσκόπηση ώμου αφ’ ενός μεν μπορεί να διαγνώσει οποιαδήποτε πάθηση αφορά την άρθρωση και του υπακρωμιακού χώρου αφετέρου δε να αποκαταστήσει την οποιαδήποτε βλάβη έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει.

Οι συχνότερες παθήσεις για τις οποίες θα χρειασθεί αρθροσκόπηση του ώμου είναι:

1. Εξάρθρημα ώμου με χόνδρινη ή οστική βλάβη (Bankart lesion).
2. Ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου ή των λοιπών τενόντων του στροφικού πετάλου (Rotator cuff).
3. Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής.
4. Παγωμένος ώμος (Frozen shoulder) .
5. Ρήξη – εκφύλιση του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου (SLAP lesion).
6. Πίεση του υπερπλατίου νεύρου.
7. Αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής

Η μέθοδος της αρθροσκόπησης του ώμου έχει μεγάλα πλεονεκτήματα, αρχικά είναι μια αναίμακτη μέθοδος και έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο συνεπώς και ο χρόνος νοσηλείας είναι το πολύ ένα βράδυ όσο μεγάλη κι αν είναι η βλάβη για την οποία ο ασθενής υποβάλλεται και τέλος η μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία που πιθανόν θα χρειαστεί είναι μικρής χειρουργικής διάρκειας και η αποκατάσταση πλήρης.

Οπωσδήποτε απαιτείται ο ορθοπεδικός χειρουργός να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση της αρθροσκοπικής τεχνικής και βέβαια τον απαραίτητο εξοπλισμό (όπως αρθροσκοπικός πύργος, shaver, αντλία ελεγχόμενης πίεσης, αρθροσκοπική διαθερμία, απορροφύσιμα αγκυροράμματα).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αν. Διευθυντής
Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Μικροχειρουργικής