Επιστρέφονται 17 εκατ. ευρώ στους Έλληνες αγρότες από την Ε.Ε.

Η επιστροφή θα ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου 2018 - Το ποσό είχε αφαιρεθεί αρχικά από τον προϋπολογισμό του 2018 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη δημιουργία αποθεματικού αντιμετώπισης γεωργικών κρίσεων