Οι επόμενοι 3 μήνες της πανδημίας στην Ελλάδα με βάση την εμπειρία του Ισραήλ

Τα δεδομένα της εξέλιξης των εμβολιασμών και της  επίδρασης τους στην πανδημία στο Ισραήλ, εξακολουθούν  να αποτελούν αντικείμενο πολλών ερευνητών, καθώς είναι τα μόνα πραγματικά δεδομένα που διαθέτουμε σήμερα για αναλύσεις και συγκρίσεις.