Θλίψη στον ελληνικό στίβο

Η οικογένεια του στίβου είναι φτωχότερη έπειτα από την απώλεια του Βασίλη Σεβαστή, σε ηλικία 72 ετών.