Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022
Τελευταία Νέα:

Χανιά

RSS Κατηγορίας

Στο Παρίσι ο δήμαρχος Πλατανιά σε εργαστήριο για τη « Διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας»

Απουσία Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη από 26 έως και 29 Σεπτεμβρίου, για τη Συμμετοχή του στο Εργαστήριο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας» και στην 8η τελική συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUMP-PLUS-HORIZON 2020”, στο Παρίσι.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (OTA) στο Βιετνάμ – Συμμετοχή με εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πρόγραμμα ERASMUS+ για τη διαχείριση και αξιοποίηση στερεών αποβλήτων.

Στο έργο συμμετέχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από Ιταλία, Πολωνία και Ελλάδα (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ./Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Καλδέρη Δημήτριο, Αναπλ. Καθηγητή) καθώς και τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από το Βιετνάμ.

Συνέδριου δύο Ευρωπαικών Προγραμμάτων PRIMA, τα Sustain – COAST και MEDSAL του Πολυτεχνείου Κρήτης στο ΚΑΜ

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου – Ο σκοπός του συνεδρίου είναι η διευρεύνηση της συμπληρωματικότητας των δυο έργων και η δημιουργία συνεργειών ως προς τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

© Copyright 2022 Flashnews.gr - All Rights Reserved

design by WebOlution

powered by