"Διπλή" συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων - Δείτε τα θέματα

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.