Κρήτη

 

Η ψηφιακή ημερίδα Παγκρήτιου Forum Προώθησης Κρητικών Προϊόντων

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων συντόνισε τη συζήτηση για τις προϋποθέσεις εισόδου των Κρητικών Προϊόντων στα ξενοδοχεία & πρότεινε τη δημιουργία Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου με Έμφαση στην Καινοτομία, Εκπαίδευση  & Ολοκληρωμένη Προώθηση.