Σε απολογισμό πεπραγμένων προχωρά το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας

Καλείστε σε τακτική γενική απολογιστική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γιώργος Ανεμογιάννης στους Βαρβάρους Ηρακλείου, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, στις 19.00, και αν δεν υπάρξει απαρτία, την Κυριακή 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2019, στις 11.30, χωρίς άλλη ειδοποίηση.