Οι ταξιδιώτες αποφεύγουν την εξυπηρέτηση από ανθρώπους!

H επιθυμία αποφυγής των ανθρώπων, οι ψηφιακοί βοηθοί καθώς και νέα σημεία πωλήσεων είναι ανάμεσα στις κορυφαίες καταναλωτικές τάσεις που θα διαμορφώσουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία το 2019, σύμφωνα με την Sabre Corporation.