Να προχωρά σε διακανονισμούς «κατά περίπτωση», τέτοιους δηλαδή που να μπορεί να τους εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος καταναλωτής τον οποίον αφορά, καλεί - μεταξύ άλλων - τη ΔΕΗ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Επίσης υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να κόβεται σε καμία περίπτωση το ρεύμα σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και για τους υπόλοιπους καταναλωτές, θα πρέπει πρώτα να γίνεται διακανονισμός, στη συνέχεια καταγγελία της σύμβασης και στη συνέχεια ενημέρωση για υπαγωγή του καταναλωτή στην «καθολική υπηρεσία».

Ο Συνήγορος εντοπίζει επίσης κενό, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις που να καθορίζουν ειδικά τιμολόγια για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και συνεπώς καλεί τη ΔΕΗ να «περνάει» αυτούς τους πολίτες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή έχει τη μορφή επίσημης σύστασης προς τη ΔΕΗ, ως αποτέλεσμα καταγγελιών που εξέτασε, ενώ ζητά από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να συμβάλλουν με ενέργειές τους στην προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σύσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στη σύστασή του ο Συνήγορος του Καταναλωτή, αναφέρει ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να προχωρεί σε προτάσεις διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών με κριτήριο τη δυνατότητα καταβολής της συνήθους τετραμηνιαίας κατανάλωσης της παροχής και την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του καταναλωτή συνεκτιμώντας και τον όρο της απολύτως αναγκαίας για τη διαβίωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.

Ταυτόχρονα αναφέρεται στη σύσταση «να μην προχωρεί η επιχείρηση σε διακοπή ρεύματος χωρίς καταγγελία της σύμβασης που υπάρχει, όπως επίσης να μην προχωρεί στην καταγγελία της σύμβασης σύνδεσης πριν από το διακανονισμό της οφειλής και την ενημέρωση του καταναλωτή για την υπαγωγή του στην Καθολική Υπηρεσία».

Ακόμα επισημαίνεται ότι οι εταιρείες (ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ) πρέπει να προχωρούν στην αυτόματη μετάπτωση των καταναλωτών που δε μπορούν να πληρώσουν (αδυνατούν να εξοφλήσουν οφειλές) στο καθεστώς «Καθολικής Υπηρεσίας» μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις με τους ίδιους όρους για τους καταναλωτές του «Τελευταίου Καταφυγίου».

Στη Σύσταση του Συνηγόρου, η οποία βασίζεται σε πραγματική υπόθεση –καταγγελία καταναλωτή - υποδεικνύεται στη ΔΕΗ ότι πρέπει να προχωρήσει στην επανασύνδεση της παροχής χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή και να διακανονίσει την οφειλή (306 ευρώ) στις δυνατότητές του που ανέρχονται σε 50 ευρώ ανά δίμηνο. Σε διαφορετική περίπτωση αναφέρει ο ΣτΚ «να προχωρήσει η ΔΕΗ σε ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην Καθολική Υπηρεσία (προβλέπεται από τον νόμο, εκκρεμεί υπουργική απόφαση, και αφορά την παροχή ρεύματος σε όσους δε μπορούν να βρουν προμηθευτή λόγω διάφορων αιτιών).

Ευπαθείς ομάδες

Επίσης άποψη της Ανεξάρτητης Αρχής είναι πώς για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (βαρέως πάσχοντες, ανέργους κ.λπ.), η ΔΕΗ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κόβει το ρεύμα και οφείλει να τους εντάσσει στο Κοινωνικό Οικονομικό Τιμολόγιο, ως προσωρινή λύση μέχρι να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις που να καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις για την διαμόρφωση των «ειδικών» μειωμένων τιμολογίων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών με χαμηλά εισοδήματα που εξαρτώνται από ιατρικά μηχανήματα και δεν είναι ενταγμένοι στο μειωμένο Κοινωνικό Οικονομικό Τιμολόγιο καθώς τα μηχανήματα αυτά είναι ενεργοβόρα οπότε και υπερβαίνουν την κατανάλωση των 1600 κιλοβάτ στο τετράμηνο που είναι το όριο για την ένταξη στο ΚΟΤ. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ρύθμιση.


energypress.gr