Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις Copa και Cogeca σχετικά με την πορεία των εξαγωγών της Ευρωπαικής Ένωσης. στον τομέα του κρέατος. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα των Copa – Cogeca, κ. Pekka Pesonen, έρευνες της Ε.Ε δείχνουν απότομη μείωση στην Ε.Ε. των μεριδίων αγοράς ως αποτέλεσμα των δαπανηρών κοινοτικών κανονισμών.
Σε αυτό έρχονται να προστεθούν και οι προβλέψεις για αύξηση των εισαγωγών κρέατος κατά τουλάχιστον 14%, από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Για το θέμα ο Γενικός Γραμματέας των Copa-Cogeca, κ. Pekka Pesonen τόνισε ότι:
«Από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των γεωργικών αγορών, προκύπτει ότι η Ε.Ε. θα χάσει μερίδια της αγοράς και της ανταγωνιστικότητάς της μέχρι το 2020, που οφείλεται τόσο στην ενίσχυση του ευρώ όσο και στους δαπανηρούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγωγές κρέατος αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο κατά περίπου 23% έως το 2020. Ενώ οι εισαγωγές, οι οποίες δεν χρειάζεται να πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα με εκείνες στην Ε.Ε.,, προβλέπεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 14%. Ειδικότερα, αναμένεται να αυξηθούν οι εισαγωγές κρέατος από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αφού το “εμπορικό μπλοκ” των χωρών της Mercosur χρησιμοποιεί αυξητικούς παράγοντες στην παραγωγή της, που δεν χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι στην Ε.Ε. οι αγρότες θα συνεχίσουν να πιέζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής που θα περιορίσουν την αποδοτικότητα της παραγωγής». 
Καταλήγοντας ο κ. Pekka Pesonen αναφέρει ότι «θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, για την ενίσχυση της παραγωγής των γεωργών και κτηνοτρόφων της Ε.Ε., κατά τρόπο που να διατηρεί την απασχόληση και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Ο προϋπολογισμός της γεωργίας της Ε.Ε. και των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς, πρέπει, κατά συνέπεια, τουλάχιστον να διατηρηθούν».

ΠΑΣΕΓΕΣ