Το νέο εύρος τιμών που ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ εξασφαλίζει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας για την επίτευξη του στόχου της επαναγοράς του δημόσιου χρέους, αναφέρει σε μελέτή της η Eurobank Research.

Η ελληνική κυβέρνηση  με χθεσινή της ανακοίνωση προσδιόρισε τους βασικούς όρους και τις λεπτομέρειες για την επαναγορά του ελληνικού χρέους, όπως η τελευταία αποφασίστηκε στο Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012. Η επαναγορά αφορά τα ελληνικά ομόλογα συνολικού ύψους  €62,3 δισ. που κυκλοφόρησαν μετά το PSI του Φεβρουαρίου του 2012.

Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν περίπου €15,0 δισ., τα ασφαλιστικά ταμεία περίπου €7,9 δις., οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές και οι μικροί ομολογιούχοι κατέχουν περίπου €5,4 δισ. και οι ξένοι επενδυτές περίπου €34,0 δισ.. Σύμφωνα με τις ποιο πρόσφατες πληροφορίες εκτιμάται ότι από τα 34 δις των ξένων επενδυτών τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds)  κατέχουν €15-25 δισ. 

Κατά την άποψη της Eurobank από το σύνολο των €62,3 δισ. θα πρέπει να αφαιρεθούν τα περίπου €7,9 δισ. που έχουν στην κατοχή τους τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία. Το χρέος των τελευταίων είναι ενδοκυβερνητικό και δεν υπολογίζεται στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι στο PSI (Μάρτιος 2012) τα ασφαλιστικά ταμεία συμμετείχαν γιατί δεν ήταν δυνατή η διακριτή μεταχείριση τους τόσο πριν όσο και μετά από την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής ευθύνης (CACs). Με δεδομένο ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς είναι εθελοντική, δεν αναμένουμε συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στο πρόγραμμα επαναγοράς  χρέους. 

Κατά συνέπεια το συνολικό ύψος των ελληνικών ομολόγων που θα αποτελέσουν αντικείμενο επαναγοράς αναμένεται στα €54,4 δισ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ η δημόσια πρόταση για τη συμμετοχή στην επαναγορά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012. Για την πραγματοποίηση της επαναγοράς θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της τροποποιημένης ολλανδικής δημοπρασίας (modified Dutch auction).  

Οι συμμετέχοντες – ο καθένας ξεχωριστά και χωρίς να έχει πληροφόρηση για τις τιμές που θα επιλέξουν οι υπόλοιποι - θα επιλέξουν την τιμή στην οποία επιθυμούν να διαθέσουν τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους και η τιμή αυτή θα καταγραφεί στο σχετικό Βιβλίο Προσφορών. Οι τιμές που καταγράφονται στο βιβλίο προσφορών δεν είναι διαθέσιμες δημόσια. Η τελική τιμή της επαναγοράς θα καθοριστεί από τον ΟΔΔΗΧ.  Οι συμμετέχοντες με τιμή υψηλότερη από την τιμή του ΟΔΔΗΧ αποκλείονται ενώ αυτοί που έχουν τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή του ΟΔΔΗΧ σύμφωνα με το πρωτόκολλο της τροποποιημένης ολλανδικής δημοπρασίας θα λάβουν ως τιμή την τιμή που έχει θέσει ο ΟΔΔΗΧ. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει σε όλους τους κατόχους του ελληνικού χρέους να εκφράσουν την τιμή στην οποία είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν τα ομόλογα τους προς επαναγορά. Ο ΟΔΔΗΧ από την άλλη πλευρά μετά το τέλος της διαδικασίας – και σίγουρα πριν από την 13η Δεκεμβρίου 2012 (ημερομηνία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της επαναγοράς και απόφασης για την εκταμίευση της δόσης) των προσφορών θα έχει στη διάθεση του τις τιμές και θα μπορεί να επιλέξει την βέλτιστη για κάθε σειρά ομολόγων από αυτές με βάση το στόχο της επαναγοράς. Η μέση ελάχιστη τιμή επαναγοράς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ είναι 32,1% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων ενώ η αντίστοιχη μέση μέγιστη τιμή είναι 34,1%. 

Ο στόχος της επαναγοράς είναι ίσος τουλάχιστον με το 50,0% της συνολικής αξίας των ελληνικών ομολόγων (περίπου €31,0 δισ. από τα συνολικά €62,3 δισ.) και θα χρηματοδοτηθεί με 3-μηνα γραμμάτια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συνολικού κόστους όχι μεγαλύτερου των €10,0 δισ.. Τα τελευταία, αν και δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας δεν αποτελούν νέο δανεισμό αλλά μέρος του υπάρχοντος δανειακού προγράμματος. 

Με άλλα λόγια τα συγκεκριμένα κεφαλαία θα εξασφαλισθούν μέσω των μέτρων που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Eurogroup όπως η απόφαση για τη μη-μείωση του ποσού των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ο περιορισμός του Ταμείου Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Eurobank αναμένει ότι ο στόχος της επαναγοράς θα επιτευχθεί με βάση το νέο εύρος τιμών που προσδιόρισε ο ΟΔΔΗΧ που είναι υψηλότερο από την τιμή που είχε οριστεί στο Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου. 

Η αγορά αποτιμούσε ήδη την τιμή των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα είτε γιατί γνώριζε ότι το Eurogroup δε θα επιμείνει σε αυτή την τιμή είτε γιατί κυρίως γνώριζε ότι η πιθανότητα αποτυχίας του προγράμματος επαναγοράς μεταφράζεται σε κατάρρευση της συμφωνίας για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

capital.gr


Πηγή:www.capital.gr