Από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, χωρίς την ανάγκη υπογραφής διαπιστωτικών πράξεων από τους δημάρχους ή άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, θα προκύψουν οι λίστες των υπαλλήλων στις υπηρεσίες που δεν έχουν αποστείλει στοιχεία όπως περιγράφει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε χτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων που έχει αλλάξει η υπηρεσιακή τους κατάσταση (π.χ. έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα) στη βάση δεδομένων της απογραφής, σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες προσωπικού, θα υλοποιείται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης.
Διαθεσιμότητα - Δήμοι [05/12]

Με αυτόν τον τρόπο θα τίθενται αυτόματα σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις υπηρεσίες που δεν έχουν αποστείλει στοιχεία όπου στην πλειοψηφία τους είναι ΟΤΑ.

Οι αποδοχές των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα μειωθούν κατά 25% αναδρομικά από τις 12 Νοεμβρίου, ενώ όσοι εξαιρούνται θα πρέπει να καταθέσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες προσωπικού των φορέων που ανήκουν με στόχο να απενταχθούν από το καθεστώς της διαθεσιμότητας.

ethnos.gr