Ένορκη Διοικητική Εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε βάρος λέκτορος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης η οποία ελέγχεται ύσετρα από Καταγγελία περί λογοκλοπής.

Το ζήτημα αφορά καταγγελία σε βάρος της Μαρίας Βλαχάδη, η οποία διορίστηκε το 2009, με την υπ’ αριθμ. 10306/7-10-09 Πράξη του πρύτανη, στο γνωστικό αντικείμενο 'Μειονότητες και πολιτική'.

Η καταγγελία έγινε για πρώτη φορά με επιστολή ομάδας πολιτών με την ονομασία 'Πανεπιστημιακή Διαφάνεια'.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παρασκευά Περάκη στα "Χανιώτικα Νέα", στις 30 Σεπτεμβρίου του 2011 η ομάδα αυτή απευθύνθηκε στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, αλλά και στον πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Κωνσταντίνο Λάβδα

Στην επιστολή, την οποία κοινοποίησε σε όλους τους καθηγητές του Τμήματος και στον Σύλλογο φοιτητών, η 'Πανεπιστημιακή Διαφάνεια' αναφέρει:

«Κύριε πρύτανη, κύριοι καθηγητές,
είμαστε μία κίνηση σκεπτόμενων πολιτών που ενδιαφερόμαστε για την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στο Πανεπιστήμιο.

Βρήκαμε στα βιβλία της κυρίας Μαρίας Βλαχάδη, λέκτορος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, κείμενα πανομοιότυπα με άρθρα από εφημερίδες, από βιβλία, αλλά και από το Διαδίκτυο.

Παρατίθενται τα εξής αποσπάσματα:

• 'Δικαιώματα και Μετανάστευση - Παλιννόστηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση', Μαρία Βλαχάδη 2010. Καταγγελία για λογοκλοπή από το άρθρο 'Η μετανάστευση και ο Διεθνής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης και Ερευνας'.

• 'Ελληνική Πολιτισμική Ταυτότητα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση', Μαρία Βλαχάδη, 2007. Καταγγελία για λογοκλοπή από άρθρο του Γ.Β. Δερτιλή δημοσιευμένο στο 'Βήμα' στις 29/4/2000.

• 'Μετανάστευση - Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Ενταξης στην Ελλάδα', Μαρία Βλαχάδη, 2009. Καταγγελία για λογοκλοπή από το 'Κοινωνικός Αποκλεισμός: Παλαιές και νέες «αναγνώσεις» του κοινωνικού προβλήματος', Γεωργία Πετράκη, λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου, πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 27 - 30 Νοεμβρίου 1996.

• 'Ελληνική Πολιτισμική Ταυτότητα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση', Μαρία Βλαχάδη, 2007. Καταγγελία για λογοκλοπή από 'Αναζητώντας την Ευρώπη', Γιώργος Κόκκινος, 2000.

"Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε, ώστε να μην επαναληφθεί. Το Πανεπιστήμιο χρειάζεται προστασία". καταλήγει η επιστολή.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλείται πλέον να αποφανθεί για την υπόθεση που δημιουργεί νέους τριγμούς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης