Σχετικά με το θέμα εξάντλησης αποθέματος των φίλτρων αιμοκάθαρσης και τη δυσκολία που σημειώνεται στην προμήθεια τους, ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης Αντώνης Γρηγοράκης δηλώνει ότι:

«Καμία Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δεν πρόκειται να μείνει χωρίς φίλτρα.

Καμία ανθρώπινη ζωή δεν πρόκειται να κινδυνεύσει.

Μόλις ενημερωθήκαμε για το πρόβλημα που προέκυψε από τον κίνδυνο εξάντλησης αποθεμάτων και τα προβλήματα για την σχετική προμήθεια τους, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες κατεπείγουσες ενέργειες.

 Για την προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ θα βρεθεί άμεσα λύση».