«Χαρτί οριστικής νομιμοποίησης» για τα αυθαίρετα κτίσματα και όχι «συγχωροχάρτι» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα –όπως ισχύει σήμερα- αναμένεται να δώσει, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, οπότε λήγει η Πέμπτη κατά σειρά παράταση που δόθηκε για την επιβολή αιτήσεων τακτοποίησης αυθαιρέτων. Στόχος είναι να δοθεί οριστικά τέλός σε υποθέσεις με μικροαυθαιρεσίες, που υπολογίζεται ότι αποτελούν 70-80% των αυθαιρέτων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να απεγκλωβιστούν από την ομηρεία της ισχύουσας νομοθεσίας για την τακτοποίηση.

Αντίθετα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, δεν τίθεται θέμα νομιμοποίησης για τις βαριές περιπτώσεις αυθαιρέτων, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν διαθέτουν καμία άδεια δόμησης. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, και όπου βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα με δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλό, ρέματα κ.λπ θα συνεχίσει να ισχύει η διαδικασία τακτοποίησης. Εξετάζεται όμως να δοθούν περισσότερες διευκολύνσεις και για αυτές τις περιπτώσεις. Με το θέμα ασχολείται ειδική επιτροπή στο ΥΠΕΚΑ, η οποία –εκτός απροόπτου- θα υποβάλλει τις προτάσεις της στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου πριν από την 31η Ιανουαρίου 2013.

Αυτή τη στιγμή η επιτροπή προχωρά στην κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων, ώστε να διακρίνει που μπορεί να δοθεί οριστική λύση και που όχι. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με γνώμονα το βαθμό αυθαιρεσίας. Δηλαδή, αν πρόκειται για αυθαιρεσία σε κτίρια που διαθέτουν άδεια δόμησης ή είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα χωρίς άδεια. Αυτό σημαίνει ότι για όσα ακίνητα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία δεν θα τίθεται θέμα νομιμοποίησης, αλλά απλά θα τακτοποιούνται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ίσως κάποιες περαιτέρω διευκολύνσεις. Οσα όμως διαθέτουν άδειες δόμησης θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά και κατά περίπτωση θα νομιμοποιούνται με την καταβολή βέβαια του χρηματικού αντιτίμου που θα χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα αφορά αυθαίρετα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28η Ιουλίου 2011 οπότε κατατέθηκε στη βουλή το «νομοσχέδιο Παπακωνσταντίνου».

real.gr