Τις προτάσεις των Περιφερειών του ΣΑΕ, για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά έστειλε στην Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων, κα Φώφη Γεννηματά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης. Η κατάθεση των προτάσεων έγινε στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου του Υπουργείου, ενόψει της ψήφισης του σχετικού νέου νόμου.

 «Σε απάντηση της επιστολής-πρόσκλησής σας να συμμετέχουμε, ασκώντας τον γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό μας ρόλο, στην δημόσια διαβούλευση για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Απανταχού Ελληνισμό, σας διαβιβάζω τις προτάσεις, όπως διατυπώθηκαν από τέσσερεις σημαντικές Περιφέρειες του Ελληνισμού, αυτές των Η.Π.Α., της Άπω Ανατολής & Ωκεανίας, της Κεντρικής & Νοτίου Αμερικής και Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής», επισημαίνει ο κ. Ταμβάκης στην επιστολή του προς την κα Γεννηματά, την οποία ευχαριστεί για τις πρωτοβουλίες της και την ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία, που ανέπτυξε με το ΣΑΕ και τις Ομογενειακές Οργανώσεις, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.

«Είμαστε στη διάθεσή σας και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, στις επόμενες φάσεις, μέχρι την τελική ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, κυρίως δε κατά την εφαρμογή και υλοποίησή του, αφού άλλωστε η Ελληνική Γλώσσα και η Παιδεία των Ομογενών αποτελούν πρωταρχικό και κυρίαρχο ζήτημα για όλους μας. Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και φροντίζουμε ώστε οι περισσότερες δράσεις μας να κινούνται γύρω από αυτό τον άξονα», τονίζει ο Πρόεδρος του ΣΑΕ.

 

Του Δημήτρη Ωραιόπουλου