Η Ακαδημία των Πολιτών ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Στοιχεία Προγράμματος:

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όλοι οι Έλληνες Πολίτες, άνω των 18 ετών, με έφεση στην έρευνα και τον ορθό γραπτό λόγο.

Διδάσκοντες: Καταξιωμένοι Δημοσιογράφοι από τον εθνικό και τοπικό τύπο και Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Θεματικές Ενότητες:
- όλα τα είδη: ρεπορτάζ, συνέντευξης, διαδικτυακής δημοσιογραφίας
- Ελληνική Γλώσσα
- Ιστορία των Μ.Μ.Ε.
- Λογοτεχνία
- Ψυχολογία
- Κοινωνιολογία κ.α.
Διάρκεια: ένα (1) έτος / Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση λογισμικού στον Η/Υ.

Όλα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Πρακτική Εξάσκηση

Δίμηνη σε τοπικά Μ.Μ.Ε. ή στην ηλεκτρονική Εφημερίδα της Ακαδημίας.

Ετήσιο κόστος

500 ευρώ (σε 5 ισόποσες δόσεις)

- Προβλέπεται έκπτωση 30% σε σπουδαστές της Ακαδημίας, φοιτητές, ΑμεΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους και για όσους καταβάλουν συνολικά το ποσό σε μία δόση.

Σημ.: Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και ίδρυση Ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Δεν παρέχονται αμοιβές ούτε επιμερίζονται κέρδη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο e-mail: [email protected] με την ένδειξη: Για το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στα τηλέφωνα: 22510-54.739 και 6970-069.007. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20 Ιανουαρίου 2013.