Οι Εκπαιδευόμενοι, οι Εκπαιδευτές και η Δ/ντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων θέλουν να εκφράσουν και διά του Τύπου τις ευχαριστίες τους στη Σχολή Γονέων Χανίων για τα τέσσερα προγράμματα, διάρκειας 50 ωρών, που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας κατά την περίοδο 11/10/2012 έως 07/12/2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "Ογδόντα ένας εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα (με απουσίες λιγότερες από το 10% των συνολικών ωρών) και θα λάβουν πιστοποιητικά επιμόρφωσης. Η θεματική ενότητα η οποία αναπτύχθηκε στις ομάδες ήταν «Η Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή», με εκπαιδεύτριες τις ψυχολόγους κ. Σοφία Καλλιοντζή, Ευαγγελία Κατέρη, Ειρήνη Μαρκουλάκη και Μαρία Πολάκη. Ενδεικτικά επιμέρους θέματα ήταν οι ρόλοι και η επικοινωνία στην οικογένεια, οι ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους αλλά και γενικότερα οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διαχείριση συναισθημάτων και η αντιμετώπιση δυσκολιών.

Το έργο «Σχολές Γονέων» υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τόσο την υπεύθυνη του προγράμματος της Σχολής Γονέων Χανίων, κ. Λίζα Εκκεκάκη, τόσο και τις εκπαιδεύτριες που υλοποίησαν το πρόγραμμα για την άψογη συνεργασία τους και τις πολύτιμες γνώσεις που παρείχαν στους εκπαιδευόμενους μας."

(φωτο αρχείου)