Αναδρομική μείωση θα έχουν από τον ερχόμενο Απρίλιο στις συντάξεις τους περίπου 100.000 διπλοσυνταξιούχοι. Η περικοπή κατά 12% στις διπλές συντάξεις, που το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από 1.300 ευρώ, θα γίνει με σημαντική καθυστέρηση.

Πρόκειται για συνταξιούχους γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, αλλά και δικαστικούς που παίρνουν μια κύρια σύνταξη από το Ταμείο στο οποίο ανήκουν (δηλαδή από το ΕΤΑΑ) και μια δεύτερη, επίσης κύρια σύνταξη, είτε από το ΙΚΑ, είτε από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με Τα Νέα, οι διπλοσυνταξιούχοι είχαν μείνει μέχρι τώρα εκτός περικοπών όσον αφορά την Εισφορά  Αλληλεγγύης (γνωστή ως ΛΑΦΚΑ) που επιβάλλεται με ποσοστά 3%-14% και από το πρώτο ευρώ σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, αλλά και από τη μείωση κατά 12% που επιβάλλεται στο τμήμα σύνταξης από τα 1.300 ευρώ και άνω.

Και στις δύο περιπτώσεις οι περικοπές αυτές, όπως προβλέπεται στους νόμους 3986/11 (ΛΑΦΚΑ) και 4051/12 (μείωση 12%), επιβάλλονται είτε σε μια κύρια σύνταξη είτε στο άθροισμα δύο κύριων συντάξεων.

Η βασική εκκρεμότητα στο θέμα των περικοπών που ψηφίστηκαν πέρυσι τον Φεβρουάριο –αμέσως μετά το δεύτερο Μνημόνιο– είναι πότε θα γίνει η αναδρομική παρακράτηση από τις μειώσεις των διπλών συντάξεων.

Επειδή ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ οι περικοπές στις διπλές συντάξεις θα αφορούν το διάστημα από 1/1/2012 έως και 1/2/2013. Επομένως θα πρέπει να υπολογιστεί η αναδρομική περικοπή για 14 μήνες σε όλες τις διπλές συντάξεις, που και οι δύο μαζί ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα γίνουν οι περικοπές.

in.gr