Κύμα αποχωρήσεων από το δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, προκαλούν οι αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης.

 Στο ΙΚΑ, το 2011 οι συνταξιοδοτήσεις ανήλθαν σε 39.000, ενώ για το 2012 αναμένεται να υπερβούν τις 50.000.

Στο τέλος του 2012 εκκρεμούσαν 85.333 αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.000 για επικουρικές.

 

in.gr