Την 1η Ιουλίου 2011 ιδρύθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Νόμος 3986/2011. Το Ταμείο είναι μία «ανώνυμη εταιρεία» που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και με μετοχικό κεφάλαιο €30 εκατομμύρια.

Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται από το Δημόσιο, αυτά δεν αποτελούν μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου ενώ το όποιο περιουσιακό στοιχείο μεταφερθεί στο Ταμείο, πωλείται, αξιοποιείται ή ρευστοποιείται. Δεν επιτρέπεται από τον Νόμο η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων στο Δημόσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ είναι εξαμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, για θητεία τριών (3) ετών. Ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται δύο παρατηρητές, ένας από την Ευρωζώνη και ένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο ταμείο έως σήμερα έχουν μεταφερθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή:

• 35 ακίνητα του Δημοσίου
• μετοχές του «Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών»
• μετοχές της «Ελληνικά Πετρέλαια»
• μετοχές του «ΟΔΙΕ» (Ιππόδρομοι)
• μετοχές της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»
• μετοχές της «ΛΑΡΚΟ»
• μετοχές της «ΕΥΔΑΠ»
• μετοχές της «ΕΥΑΘ»
• μετοχές «ΔΕΠΑ»
• μετοχές «ΔΕΣΦΑ»
• μετοχές «ΟΛΠ»
• μετοχές «ΟΛΘ»
• Τα οικονομικά δικαιώματα των αυτοκινητοδρόμων
• μετοχές του «ΟΠΑΠ»
• μετοχές της « ΑΛΦΑ Τράπεζας»
• μετοχές της «Εθνικής Τράπεζας»
• μετοχές της «Τράπεζας Πειραιώς»
• δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα
• δικαιώματα των Κρατικών Λαχείων
• δικαιώματα «ΟΠΑΠ»
• δικαιώματα «39 Περιφερειακά Αεροδρόμια»
• δικαιώματα «Ψηφιακό Μέρισμα»
• δικαιώματα «Συχνότητες Κινητής Τηλεφωνίας»
• δικαιώματα Ψήφου των «ΕΛΤΑ»
• δικαιώματα Ψήφου 10 Λιμένων

Βάση της σημαντικότητας των περιουσιακών στοιχείων πλέον του ταμείου κάνω τις κάτωθι προτάσεις :

1. Μεγάλη προσοχή όσον αφορά το δημόσιο και κοινωφελές αγαθό.
2. Μεγάλη προσοχή όσον αφορά το αγαθό που έχει σχέση με στρατηγικούς χαρακτήρες της Εθνικής μας πολιτικής.
3. Μεγάλη προσοχή όσον αφορά αυτό που είναι ήδη κερδοφόρο.
4. Όσον αφορά τις απαιτήσεις μας από τον κάθε επενδυτή :
α) Προστασία περιβάλλοντος.
β) Προστασία αρχαιολογικών και πολιτιστικών στοιχείων.
γ) Σεβασμός στα δίκτυα Natura.
δ) Σεβασμός στην συμβατότητα των επενδύσεων με τη φέρουσα δυνατότητα του τόπου.
ε) Άμεση δημοσιοποίηση των μελετών.
στ) Άμεση πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών.
ζ) Δεσμεύσεις με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
η) Κοινωνικός έλεγχος και διαχείριση εσόδων προς όφελος της κοινωνίας.
θ) Αντισταθμιστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω ,προτείνω την απαραίτητη παρουσία πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων θεσμικών φορέων στο μοντέλο αξιοποίησης.
Αυτό θα είναι ένα πρότυπο μοντέλο αξιοποίησης του Ελληνικού πλούτου και θα διασφαλίζει το Εθνικό συμφέρον.

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης
Βουλευτής Νομού Ηρακλείου