Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το τελευταίο διάστημα προβάλλεται με ιδιαίτερα θετικά σχόλια το πρόγραμμα ‘‘Πόρτα – Πόρτα’’. Θεωρώ υποχρέωσή μου να υπενθυμίσω τα εξής:

• Η πράξη ‘‘Δράσεις διαλογής και ανακύκλωσης παραγομένων απορριμάτων – συλλογή Πόρτα – Πόρτα’’, εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 7 - ‘‘Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης’’ του ‘‘Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013’’ στο πλαίσιο του ‘‘Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Παλιάς Πόλης Χανίων’’ στις 7 Δεκεμβρίου 2010 με την Α.Π. 5259/7-12-2010 του τότε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιου Καρούτσου.

• Το ‘‘ΟΣΑΑ Παλιάς Πόλης Χανίων’’ εγκρίθηκε στις 9 Αυγούστου 2010 με την 3685/9-8-2010 απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιου Καρούτσου.

Δηλαδή, όλα τα παραπάνω εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας μας, μετά από ολοκληρωμένες προτάσεις μας. Για το ΟΣΑΑ της Παλιάς Πόλης Χανίων προβλέπω ότι θα επανέρχομαι συχνά για να υπενθυμίζω ποιος ενέταξε και ποιος απένταξε έργα».