Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 31.000 ευρώ σε οκτώ επιχειρήσεις εμπορίας πατάτας για 17 παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του υπουργείου και αφορούσαν συγκεκριμένα την είσπραξη κέρδους υψηλότερου από το ανώτερο καθοριζόμενο ποσοστό σε είδος ελεγχόμενου κέρδους, καθώς και μη ανάρτησης πινακίδας προέλευσης προϊόντος.

Οι φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάσθηκαν και στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες για την επιβολή του υπερβάλλοντος προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συνεχίζει τους ελέγχους στον κλάδο, εντός και εκτός της Αττικής, με σκοπό την αποφυγή φαινομένων που αποτελούν πηγή κερδοσκοπίας.