Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διαδικασίας απονομής DS Label έτους 2012.

Το DS Label αποτελεί τιμητική διάκριση που πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος από ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία διακρίθηκαν αποτελεί και το ΤΕΙ Κρήτης

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ως άνω αποτελέσματα, απονεμήθηκε DS Label στα ακόλουθα Ιδρύματα:

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Σημειώνεται ότι η ελληνική προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση έλαβαν και τα έξι ελληνικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στη διαδικασία.