"Μοχλό ανάπτυξης κι ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας" χαρακτήρισε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιώργος Δρακόπουλος, την πρωτοβουλία διασύνδεσης της γαστρονομίας με το μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού.

Μιλώντας σε ημερίδα στο πλαίσιο της 8ης έκθεσης HORECA, ο κ. Δρακόπουλος τόνισε την σημασία της συνεργασίας του τουριστικού και του επισιτιστικού κλάδου προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.