Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 650 εκατ. ευρώ από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας τριμήνων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα 4,1%, στα ίδια επίπεδα με την έκδοση του Νοεμβρίου.

Η έκδοση για την κάλυψη των γραμματίων που έληγαν υπερκαλύφθηκε κατά 4,98 φορές, όπως και στην προηγούμενη δημοπρασία. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αποδέχτηκε συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 150 εκατ. ευρώ.

\”Είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 80% περίπου\”, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου. \”Η πρόσβασή μας για βραχυπρόθεσμο δανεισμό συνεχίζεται απρόσκοπτα\”, συμπλήρωσε.

 Παρατίθεται η ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους  έχει ως εξής :

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,10%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,489 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 4,98 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, στις 12μ.μ.