Η μείωση των επιτοκίων και η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέτρο της κυβέρνησης συνευθύνης, η οποία δεσμεύθηκε για τη ρύθμιση αυτών των δανείων, εκτιμά η ΔΗΜΑΡ.

Το σύνολο κάθε ρυθμισμένης δόσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% των συνολικών σημερινών εισοδημάτων των νοικοκυριών, ενώ για τους ανέργους πρέπει να υπάρξει περίοδος χάριτος, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ με την εκτίμηση πως περικοπή των δανείων πρέπει να γίνει με τον ορισμό ενός ορίου κέρδους πάνω από το αρχικό δάνειο και με τον συνυπολογισμό του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η παράταση της αναστολής πλειστηριασμών κατοικιών (πρώτη με προσωπική η οικογενειακή διαβίωση) έως το 2016 πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητη, στόχος πρέπει να είναι μια βιώσιμη διαδικασία αποπληρωμής ώστε τα νοικοκυριά να διατηρήσουν τις ιδιοκτησίες, οι τράπεζες να ξεφύγουν από τον κίνδυνο των κόκκινων δανείων και η οικονομία να ενισχυθεί μέσω της αύξησης της κατανάλωσης, καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από τις επιβαρύνσεις των τραπεζικών δανείων.

 

real.gr