Τα προβλήματα των εφοριών που εντοπίζει η ίδια η τρόικα, η ασυνεννοησία, η προχειρότητα και η ανικανότητα με την οποία λειτουργεί η φορολογική διοίκηση και η ανάγκη να κυνηγηθούν τα «μεγάλα ψάρια», ήταν το περιεχόμενο της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνέταξε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αθήνα.

Οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης ολοκλήρωσαν 765 υποθέσεις μεγάλων οφειλετών το 2012, στις οποίες αντιστοιχεί συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος €16,4 δισ, από τις οποίες τελικά εισπράχθηκαν μόνον €80,53 εκατομμύρια (0,5%). Άλλα €10,3 εκατομμύρια εισπράχθηκαν από παράλληλες ενέργειες διασταύρωσης στοιχείων για υποθέσεις που δεν περιλαμβάνονταν στις επιλεγείσες υποθέσεις των 1.500 μεγάλων οφειλετών, σε αντιπαραβολή με την εντολή του γενικού γραμματέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος πρότεινε την ποινική δίωξη σε οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Τα τελευταία στοιχεία είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά με τον Ιανουάριο να έχουν εισπραχθεί λιγότερο από 280 εκατ. ευρώ και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να παραμένουν πάνω από τα 54 δισ. ευρώ.

Η πρόοδος στη θεσμική μεταρρύθμιση, η εξέταση των προτάσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) για την αναδιάρθρωση της φορολογικής και τελωνειακής οργάνωσης, και τέλος η επικαιροποίηση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη της φορολογικής διοίκησης είναι μερικές επιδιώξεις της έκθεσης.

Δείτε περισσότερα εδώ