Γύρω στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν από τα συνολικά 55,5 δισεκατομμύρια ευρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Στον διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και μη προχωρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετά τις έντονες πιέσεις της τρόικας.

Στόχος είναι να επικεντρωθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός στις υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα και να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο νόμου, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης θα καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΟΙΚ.

Τα χρέη που δεν μπορούν να εισπραχθούν θα παραγράφονται μετά από 20 χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο οφειλέτης δεν θα λαμβάνει φορολογική ενημερότητα, οι λογαριασμοί του θα είναι μπλοκαρισμένοι, ενώ θα κατάσχεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο επιχειρήσει να πουλήσει.

Παράλληλα, επιταχύνονται οι διαδικασίες για κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και καταθέσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι υπηρεσίες είσπραξης θα μπορούν να ζητούν τη δέσμευση των ποσών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εξάλλου, ξεκινά η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με τις συστάσεις της τρόικας, ενώ θα ορίζονται κριτήρια για τον καθορισμό των προς έλεγχο υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνουν υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών, γερασμένο προσωπικό και έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε απόρρητη έκθεση για τον ελληνικό φοροελεγκτικό μηχανισμό.

Από την πλευρά του, το ΥΠΟΙΚ προτάσσει τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, υπογραμμίζοντας τη "σημαντική" και "επιταχυνόμενη" πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις 1789 εκκρεμείς υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, αλλά και την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων στις μεγάλες επιχειρήσεις.