Την παροχή δυνατότητας σε κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία να υποβάλλει χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ πληρώνοντας ταυτόχρονα μόνο 10 ευρώ προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής.

Με τη ρύθμιση αυτή θα αποδεσμευτεί ουσιαστικά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, καθώς θα αρκεί η πληρωμή ενός συμβολικού ουσιαστικά ποσού για να γίνει αποδεκτή η δήλωση. Ο φορολογούμενος, πάντως, θα έχει το δικαίωμα να πληρώσει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ολόκληρη την οφειλή του ή όποιο ποσό θέλει από τη συνολική του οφειλή, φθάνει αυτό να είναι τουλάχιστον 10 ευρώ!

Στόχος

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μη υποβολής χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από 250.000 περίπου επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην οικονομική δυσπραγία των φορολογούμενων και στην συνακόλουθη αδυναμία τους να καταβάλουν άμεσα τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ, που απαιτείται σήμερα ως προϋπόθεση για να δίνει αποδεκτή η υποβολής περιοδικής δήλωσης.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών και τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την αξιολόγηση των επιδόσεων της ελληνικής φορολογικής διοίκησης διαπίστωσαν ότι κάθε φορά που καλούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ένας στους τέσσερις υπόχρεους, δηλαδή 250.000 φορολογούμενοι, δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αυτή.

Όπως διαπίστωσαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτό το μεγάλο ποσοστό άρνησης υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ δεν είναι η πρόθεση των υπόχρεων να αποφύγουν την καταβολή του φόρου, αλλά η αδυναμία τους να πληρώσουν τον οφειλόμενο φόρο.

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από κάθε επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία να καταβάλει άμεσα με την ύπουλη της περιοδικής δήλωσης τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ. Όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, αν και θέλει, δεν μπορεί να δώσει εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ στο Δημόσιο, διότι έχουν μεν εκδώσει τιμολόγια στους πελάτες τους αλλά δεν έχουν εισπράξει τα χρήματά τους, επειδή και οι πελάτες τους έχουν προβλήματα ρευστότητας.

 

real.gr