Σε εμπορική λειτουργία έθεσε η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης (PLAKR.AT) το φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 80KW στην περιοχή Βρουχάς του Νομού Λασιθίου

Υπενθυμίζεται ότι στην ιδια περιοχή η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία αιολικό πάρκο, αναγάγοντας το νομό σε  καινοτόμα περιοχή όπου ευδοκιμούν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ διαθέτει άλλους δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο ΒΙ.ΠΕ και στο Φοινικιά Ηρακλείου.