«Δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή για τις περιπτώσεις «μικτής χρήσης» ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και δεν περιλαμβάνεται απαλλαγή μέρους της επιχείρησης λόγω άσκησης εμπορικής δραστηριότητας σε κάποιο ποσοστό, όσο μικρό κι αν είναι αυτό», απαντά ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου για την αναδρομική επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αναφέρεται ότι: «για το έτος 2011, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν στην καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ, προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τις αναγκαίες διορθώσεις, όπως προέβλεπε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1056/2-3-2012 του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις περισσότερες δε από αυτές τις εταιρίες, ορθώς, δεν έχει επιβληθεί το τέλος του 2012. Ωστόσο, παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις αυτές ανείσπρακτα υπόλοιπα για το έτος 2011, τα οποία βεβαιώνονται από την Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων, στις επιχειρήσεις που κατά κανόνα απαλλάσσονται από την επιβολή του ΕΤΗΔΕ».

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός κ. Γ. Μαυραγάνης: «με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/11 καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από την Επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η απαλλαγή των ακινήτων που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/12-3-2012, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ για ακίνητα που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, προκειμένου να απαλλαγούν, απαιτείται βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ότι η συγκεκριμένη παροχή, κατά τη 17-09-2011 ή την 31-3-2012 κατά περίπτωση, αφορούσε τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης.

Τέλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει ότι: «υπάρχει πρόβλεψη ώστε εάν το ακίνητο που δεν έχει ρεύμα βιοτεχνικής-βιομηχανικής χρήσης, έχει όμως άδεια λειτουργίας εν ισχύ κατά τις επίμαχες ημερομηνίες, δικαιούται της απαλλαγής, μόνο όταν στον χώρο για τον οποίο εκδόθηκε ΕΕΤΗΔΕ δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα.