Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε την Τρίτη η πρώτη προσφυγή κατά της κινητικότητας των μονίμων υπαλλήλων του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που προβλέπει το Μνημόνιο ΙΙΙ (Ν. 4093/2012) και η από 8.1.2013 απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντ. Μανιτάκη.

Η προσφυγή κατατέθηκε από μόνιμη υπάλληλο του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ η οποία διορίστηκε το 1996 κατόπιν γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, με το Μνημόνιο ΙΙΙ προβλέφθηκε χωρίς εξαιρέσεις και κριτήρια, η κινητικότητα (μεταφορά, μετάταξη και διαθεσιμότητα) των δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων, ενώ με την απόφαση του Αντ.Μανιτάκη θεσπίστηκαν τα κριτήρια επιλογής της κινητικότητας των υπαλλήλων.

Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι η διαδικασία της κινητικότητας είναι αντισυνταγματική (αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας), καθώς τα κριτήρια επιλογής δεν είναι σε συνάρτηση με τον τρόπο πρόσληψης των δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων.

Δηλαδή δεν γίνεται καμία διάκριση, ούτε υπάρχουν κάποια κριτήρια αξιολόγησης, μεταξύ αυτών που προσλήφθηκαν κατόπιν διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ και αυτών που ασχολούνται ως συμβασιούχοι.
Παράλληλα, σύμφωνα με την προσφυγή, παραβιάζεται και το άρθρο 103 του Συντάγματος που αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους.

Εξάλλου, όπως υπογραμμίζεται στην αίτηση ακύρωσης, το Μνημόνιο ΙΙΙ για τον κλάδο «Διοικητικού-Οικονομικού» των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει ρητή εξαίρεση για όσους προσλήφθηκαν με διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με δικαστές η αίτηση αυτή πιθανόν θα συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.


in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ