Οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας" Χανιά - τοπική ιστορία και παράδοση", επισκέφθηκαν τον αρχαιότερο σύλλογο της Κρήτης, το φιλολογικό σύλλογο "ο Χρυσόστομος" (έτος ιδρύσεως 1899).

Εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Αντώνης Πετρουλάκης, ο οποίος, αφού τους καλωσόρισε, ομίλησε μακροσκελώς για το παρελθόν του ιστορικού αυτού σωματείου.

Μετά το πέρας της ομιλίας οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους χώρους του ιδιόκτητου κτηρίου, όπου και αντίκρισαν ιστορικές φωτογραφίες της πόλης των Χανίων.

Πολλές από τις φωτογραφίες αυτές είναι μοναδικές και αδημοσίευτες.

Η επίσκεψη αυτή βοήθησε τα μέγιστα στην επίτευξη του σκοπού του προγράμματος, ο οποίος είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων μέσω της πληροφόρησης και βιωματικής εμπειρίας που προκύπτει από επισκέψεις σε ιστορικά ιδρύματα.