Οι εξεγερμένοι στη Λιβύη έχουν ζητήσει από τον Ο.Η.Ε. να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν και πάλι τις εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από τα λιμάνια που ελέγχουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ο.Η.Ε..

Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαίωσε ότι το μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο της Λιβύης διατύπωσε αυτό το αίτημα μετά την επίσκεψη ειδικού απεσταλμένου του Ο.Η.Ε..

Η ανακοίνωση δεν έδωσε, πάντως, πληροφορίες για το τι μπορεί να κάνει ο Ο.Η.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ένας εκπρόσωπος του οργανισμού δεν ήταν σε θέση σήμερα να διευκρινίσει τη θέση του Ο.Η.Ε..

Χθες, Τρίτη, ένα φορτηγό πλοίο έφθασε στις ακτές της Ανατολικής Λιβύης, για να παραλάβει το πρώτο φορτίο αργού πετρελαίου από τις αρχές Μαρτίου, οπότε σταμάτησαν οι εξαγωγές από τη χώρα, όμως μυστήριο καλύπτει την ταυτότητα του πιθανού αγοραστή.