Η πλήρης ανατροπή των εργασιακών σχέσεων συντελείται στην ελληνική αγορά εργασίας.

Μία στις δύο νέες προσλήψεις, εντός του 2011, αφορά ελαστικές μορφές απασχόλησης και κυρίως την εκ περιτροπής εργασία, ενώ πάνω από 10.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μετατράπηκαν σε μερικής ή εκ περιτροπής εργασία, εντός του πρώτου διμήνου του έτους.

Οι δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας απεικονίζονται στα στατιστικά στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011.

Το διάστημα αυτό μειώθηκαν οι νέες προσλήψεις, καθώς 10,32% λιγότερες επιχειρήσεις προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας.

Από τις νέες συμβάσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν, οι πλήρους απασχόλησης είναι μειωμένες κατά 45,08% σε σχέση με αυτές του πρώτου διμήνου του 2010. Συγκεκριμένα, 79.932 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης το 2010 σε 43.900 το 2011.

Μειωμένες κατά 11,65% είναι και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης από 27.857 το 2010 σε 24.611 το 2011.

Αντιθέτως, κατακόρυφη αύξηση 21,82% παρουσιάζουν οι συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης σε 8.263 από 6.783 το 2010..

Το άλλο στοιχείο που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας αφορά τις μετατροπές των υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, σε μερική ή εκ περιτροπή εργασίας.

Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν το πρώτο δίμηνο του έτους σε μερικής απασχόλησης είναι αυξημένες κατά 199,15%, σε σχέση με το 2010.

Ωστόσο και εδώ κυριαρχεί η εκ περιτροπή εργασία, καθώς οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής αυξήθηκαν κατά 1.121,45%, όταν πρόκειται για μετατροπές συμβάσεων που είχαν τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Και κατά 2.725% όταν πρόκειται για μετατροπές που έγινα με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

in.gr